เคยมีปัญหา เรื่อง ที่จอดรถ หน้าบ้านไหม

หลายท่าน ที่อาจจะมีปัญหา กับ ที่จอดรถหน้าบ้าน

จอดรถขวางหน้าบ้าน , จอดรถไม่เป็นที่, จอดรถไม่เป็นระเบียบ, จอดรถกินพื้นที่ ทำให้ คนอื่นจอดรถไม่ได้ หรือ แม้กระทั่ง สุนัข เข้ามากัด ทำลาย ข้าวของ ถ่ายอุจจาระ หน้าบ้าน

ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปได้ เมื่อท่าน ใช้ แผงกั้น อเนกประสงค์ของเรา

แผงกั้น ของเรา สามารถเลือก ความสูงได้  สำหรับขนาดมารฐาน มีความยาว ได้ สูงสุด 3 เมตร หรือ ท่าน สามารถเลือก ขนาดความยาวสูงสุด ที่ต้องการได้ ทำจาก เหล็ก คุณภาพอุตสาหกรรม ชุบเคลือบสี อย่างดี ไม่หลุดลอก พร้อมใช้งานได้ทันที

เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก หรือ อาจจะใช้รุ่น ที่มี ล้อ เลื่อน ด้าานล่างได้

แผงกั้น อาณาเขตแผงกั้นที่กั้น