รอยต่อหลังคาเหล็ก…ทำอย่างไรไม่ให้รั่ว

 ปีกนก (Flashing) เป็นรายละเอียดพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม ที่ช่วยในเรื่องป้องกันคราบรั่วซึมระหว่างรอยต่อวัสดุต่าง ๆ หรือรอยต่อระหว่างหลังคาโพลีคาร์บอเนต เหล็กกับตัวอาคารได้ดี

ปีกนก มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กที่นำมาครอบทับบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุไว้ ซึ่งจะเก็บปลายของปีกนกด้วยการยิงซิลีโคลนหรือการซ้อนทับของวัสดุแทนการยิงน็อตหรือตะปู เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมที่อาจเกิดขึ้นอีกตามรูเล็ก ๆ นี้

การนำไปใช้มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้กับจุดใด  ผมได้ออกแบบรายละเอียดปีกนกสำหรับนำไปใช้บริเวณรอยต่อระหว่างโครงหลังคาเหล็กกับผนังบ้านที่เป็นการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ครับ

การต่อหลังคโพลีคาร์บอเนต

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการป้องกันการรั่วซึมคือ องศาความลาดชันของหลังคา เพราะหากความลาดชันน้อยเกินไปจะทำให้การระบายน้ำลงรางน้ำไม่ดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้น้ำยังคงซึมกลับเข้ามาในหลังคาได้ โดยปรกติสำหรับหลังคาโพลีคาร์บอเนต เรามักจะใช้ความลาดชัน ประมาณ 2-6 องศา ขึ้นอยู่กับชนิดและยี่ห้อของหลังคาโพลีคาร์บอเนต นั้น ๆ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบข้อมูลความลาดชันที่เหมาะสมได้จากรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ติดมากับสินค้าหรือในเว็บไซต์ของผู้ผลิต หมวดรายละเอียดสินค้า (Product Specification) ได้ครับ