งานติดตั้ง ประตูเหล็ก

ผลงาน การติดตั้ง ประตูเหล็ก ด้านหน้า บ้านพัก ส่วนตัว ในกรุงเทพ ขนาด บาน ความกว้าง 3 เมตร 50 เซนติเมตร

เปิด ปิด ได้ ง่าย  เปิด โปร่ง ชมสวน เมื่อ ยามพักผ่อนอยู่บ้าน ปิด เพื่อความปลอดภัย มั่นใจ ในความปลอดภัย
เหล็กดัด สั่งทำ สี Siam discovery

ติตดั้ง แผงกั้น ที่ ประยุกต์ เพิ่มขีดความสามารถ ด้วยการติดล้อ เพิ่มความสูง เป็น ประตูเหล็ก ได้อย่าง ปลอดภัย เปิด ปิดง่าย สะดวก ด้วยระบบ ที่ออกแบบ มาเพื่อการใช้งาน เฉพาะ
ที่กั้น เปิดใช้งาน ป้องกัน การเข้าออก

งานติดตั้ง กั้นส่วน ที่พักรอ ผู้ป่วย โรงพยาบาล ศิริราช กับ ห้องยา เพื่อความ เป็น สัดส่วน ใช้ ประตูเหล็ก ติดล้อ เปิด ปิด สะดวก มาก หรือ ถ้าต้องการ พื้นที่ กว้าง ก็ทำได้ อย่างง่ายดาย ไม่ต้อง กั้นห้อง ให้ ทึบ
ที่กั้นติดตั้งเป็นประตูฉากกั้น เพิ่มพื้นที่ หรือ กั้นพื้นที่สำนักงาน